Przypominamy: zmieniły się terminy aplikacji nawozów naturalnych, ale są od nich odstępstwa

 • dodano: 31.10.2018
 • przez: Joanna Trzymkowska

Dzisiaj mamy ostatni dzień października, co oznacza ostatni stosowania nawozów naturalnych na gruntach ornych. Przypominamy, w tym roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zmiany m.in. w terminach aplikacji nawozów. Zmiany oparte są na podstawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

 

Nowe terminy stosowania nawozów

Przypominamy, na gruntach ornych dopuszcza się stosowanie nawozów naturalnych i mineralnych w podanych terminach:

 • grunty orne: nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne – od 1 marca do 20 października, nawozy naturalne stałe – od 1 marca do 31 października;
 • grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do programu: nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne – od 1 marca do 15 października, nawozy naturalne stałe – od 1 marca do 31 października;
 • grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do programu: nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne od 1 marca do 25 października, nawozy naturalne stałe – od 1 marca do 31 października;
 • uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, trwałe użytki zielone: nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne – od 1 marca do 31 października, nawozy naturalne stałe – od 1 marca do 30 listopada.

 

Odstępstwa od podanych terminów

Od podanych terminów są również odstępstwa:

 1. pierwsze z nich dotyczy gruntów ornych oraz gruntów należących do gmin znajdujących się w wykazie w załącznikach 2. i 3., które wskazują, że terminy nie obowiązują podmiotów zakładających uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Wówczas dawka azotu w nawozach wieloskładnikowych nie może przekroczyć 30 kg N/ha. Należy też dokonać szczegółowej dokumentacji, podając: termin zbioru, datę nawożenia, rodzaj nawozu i dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.
 2. drugie odstępstwo dotyczy wyżej wymienionych podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. W tym przypadku termin graniczny nawożenia przesuwa się do 30 listopada. Od stosowania się do wyżej wymienionych terminów zwolnione są podmioty nawożące uprawy pod osłonami i uprawy kontenerowe. Nie należy nawozić gruntów odłogowanych, a nawożenie jesienią można wykonać przed planowym zakończeniem odłogowania.

 

Kary za złamanie nowych przepisów

Maksymalne stawki opłaty, wynoszą:
• 3000 zł za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4;
• 2000 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4;
• 500 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 albo za jej brak;
• 500 zł za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4.

fot. firmowe

Podobne artykuły rolnicze

W bieżącymnumerze 11/2018
 • Co powinieneś wiedzieć o potasie?
 • Kanianka – stary nowy pasożyt
 • Dlaczego łan wylega?
 • Siej dobrze dobrane odmiany
 • Gnojowicy nie za dużo!
 • Jak będziemy zwalczać chwasty w 2050 roku?
 • 100 ha na jednym zbiorniku?
 • Testy polowe Zetora
 • Agregaty do siewu w systemie uproszczonym
 • Adaptery sercem rozrzutnika
Agro Profil magazyn rolniczy nr 11/2018
Zapisz się do naszego newslettera
Skontaktuj się z nami

MAGAZYN ROLNICZY AGRO PROFIL © 2018

Przeczytaj poprzedni wpis:
Dopłaty bezpośrednie: 720 tys. rolników otrzymało już zaliczki

Zamknij