Każdego roku wczesną wiosną pojawia się dylemat i wiele nieścisłości dotyczących możliwości stosowania nawozów, zwłaszcza w kontekście terminu zabiegu. Dawki, terminy oraz warunki stosowania nawozów to coroczne pytania. | dr inż. Remigiusz Łukowiak, UP Poznań

W myśl Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. nawozy to produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania żyzności stawów rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne.
1) nawozy mineralne – nawozy nieorganiczne, produkowane w drodze przemian chemicznych, fizycznych lub przerobu surowców mineralnych, w tym wapno nawozowe, do którego zalicza się wapno nawozowe zawierające magnez, a także niektóre nawozy pochodzenia organicznego;
2) nawozy naturalne:
a) obornik, gnojówka i gnojowica,
b) pochodzące od zwierząt gospodarskich, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, odchody, z wyjątkiem odchodów pszczół, bez dodatków innych substancji,
c) guano – przeznaczone do rolniczego wykorzystania;
3) nawozy organiczne – nawozy wyprodukowane z substancji organicznej lub z mieszanin substancji organicznych, w tym komposty, a także komposty wyprodukowane z wykorzystaniem dżdżownic;
4) nawozy organiczno-mineralne – mieszaniny nawozów mineralnych i organicznych.

Ustawa wyróżnia środki poprawiające właściwości gleby, czyli substancje dodawane do gleby w celu poprawy jej właściwości lub jej parametrów chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych oraz stymulatory wzrostu, definiujące jako związki organiczne lub mineralne, lub ich mieszaniny wpływające korzystnie na rozwój roślin lub inne procesy życiowe, z wyłączeniem regulatora wzrostu będącego środkiem ochrony roślin w rozumieniu przepisów o ochronie roślin. Zasady stosowania nawozów określa Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej oraz szereg ustaw i rozporządzeń. Poniżej przytoczymy kilka wybranych zapisów z zakresu stosowania nawozów.

Cały artykuł ukazał się w magazynie Agro Profil nr 2/2017