wtorek, 19 października, 2021
Home Książki Atlas Rzepak – chwasty, choroby, szkodniki, niedobory

Atlas Rzepak – chwasty, choroby, szkodniki, niedobory

35,00 49,95 

Książka „Atlas Rzepak. Identyfikacja agrofagów, niedoborów pokarmowych i innych czynników” pod redakcją prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego i dr inż. Przemysława Strażyńskiego to kompendium wiedzy na temat tej uprawy. W publikacji znajdują się informacje na temat chwastów, szkodników i chorób i fitoplazm, ich występowanie, opisy, szkodliwość, a także sposobach ograniczania. Opisane zostały szkodniki pojawiające się w magazynach rzepaku. W książce znajdują się opisy niedoborów pokarmowych, a także rola i znaczenie plonotwórcze makro – i mikroelementów. W Atlasie Rzepak zostały zawarte również zagadnienia związane z doborem i hodowlą odmian, niechemiczną ochroną roślin, organizmami pożytecznymi, a także czynnikami abiotycznymi mającymi wpływ na wzrost i rozwój rzepaku. Pozycja zawiera 256 stron opisów i około 300 fotografii, które pozwalają producentom rolnym na wykorzystanie wiedzy w swoich gospodarstwach.

Atlas dostępny w wersji papierowej (książkowej) lub cyfrowej (w postaci pliku PDF).

Wyczyść

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: , , , , , , ,

Opis

Książka „Atlas Rzepak. Identyfikacja agrofagów, niedoborów pokarmowych i innych czynników” pod redakcją prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego i dr inż. Przemysława Strażyńskiego to kompendium wiedzy na temat tej uprawy. W publikacji znajdują się informacje na temat chwastów, szkodników i chorób i fitoplazm, ich występowanie, opisy, szkodliwość, a także sposobach ograniczania. Opisane zostały szkodniki pojawiające się w magazynach rzepaku. W książce znajdują się opisy niedoborów pokarmowych, a także rola i znaczenie plonotwórcze makro – i mikroelementów. W Atlasie Rzepak zostały zawarte również zagadnienia związane z doborem i hodowlą odmian, niechemiczną ochroną roślin, organizmami pożytecznymi, a także czynnikami abiotycznymi mającymi wpływ na wzrost i rozwój rzepaku. Pozycja zawiera 256 stron opisów i około 300 fotografii, które pozwalają producentom rolnym na wykorzystanie wiedzy w swoich gospodarstwach.

Ze wstępu:

Od 2014 r. w Polsce i innych krajach UE obowiązuje integrowana ochrona roślin, co wymaga od praktyków szerokiej wiedzy o agrofagach, czyli chorobach, szkodnikach i chwastach.

Rzepak ozimy jest uszkadzany, porażany i zasiedlany przez około 100 różnych agrofagów, które przy braku właściwej ochrony powodują duże straty ekonomiczne, a nawet całkowitą likwidację plantacji. Opracowanie zawiera najważniejsze informacje, które dotyczą poprawnej identyfikacji agrofagów. W atlasie zamieszczono syntetyczne opisy chwastów, chorób i szkodników, informację o ich rozwoju, występowaniu, szkodliwości, progach szkodliwości, monitoringu, terminach zabiegów ochronnych, integrowanych metodach ochronnych z uwzględnieniem najważniejszych substancji czynnych. W ochronie rzepaku istotne znaczenie mają metody niechemiczne o charakterze prewencyjnym, w tym odpowiedni płodozmian. Z uwagi na presję ze strony agrofagów należy zachowywać minimum 4-letnią przerwę w uprawie rzepaku na tym samym stanowisku. W ochronie rzepaku zimego przed szkodnikami w pierwszych fazach rozwoju rzepaku do 3–5 liści (przede wszystkim mszyc, śmietce i szkodnikom glebowym) skuteczne i bezpieczne dla środowiska są insektycydowe zaprawy nasienne. Duże znaczenie w ochronie rzepaku przed agrofagami ma także postęp hodowlany – pojawia się choćby coraz więcej odmian odpornych na wirusy żółtaczki rzepy. Odmiany odporne są podstawowym elementem integrowanej ochrony i produkcji, pozwalają bowiem zminimalizować negatywne skutki wystąpienia chorób i żerowania szkodników, a także umożliwiają ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum. Oprócz agrofagów opisane są także objawy niedoboru składników pokarmowych, a także sposoby i techniki prowadzenia monitoringu plantacji na obecność agrofagów. Dzięki temu publikacja jest całościowa i obejmuje kompleksowo problemy dotyczące uprawy rzepaku ozimego. Opracowanie będzie szeroko wykorzystywane przez plantatorów rzepaku ozimego, doradców, szkoły, uczelnie oraz firmy, które obsługują rolników. Atlas rzepaku będzie szeroko upowszechniany podczas wszystkich rolniczych imprez. Dostępny jest również w sklepie internetowym magazynu rolniczego Agro Profil oraz w wielu księgarniach na terenie całego kraju.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych