Produkcja i rynek wołowiny w Polsce

60,00 

W niniejszym opracowaniu wskazuje się na możliwości zwiększenia produkcji bydła rzeźnego, poprawę jakości wołowiny oraz polepszenie opłacalności jej produkcji w Polsce. Producent bydła rzeźnego uzyska niezbędne informacje na temat wyboru zwierząt do opasu, bazy paszowej, sposobów żywienia cieląt i młodego bydła rzeźnego. Czytelnik uzyska również cenną wiedzę o sposobie obrotu przedubojowego oraz zasadach skupu i klasyfikacji bydła rzeźnego.

Obszernie omówiony został temat jakości kulinarnego mięsa wołowego oraz zagadnienia dotyczące czynników modyfikujących jego jakość, a także sposobów dystrybucji i sprzedaży wołowiny. Opracowanie obejmuje również problematykę opłacalności produkcji wołowiny, która ma podstawowe znaczenie w rozwoju rynku i konsumpcji mięsa wołowego w Polsce.

Kup teraz Czytaj dalej