Prenumerata magazynu Agro Profil

36,00 220,00 

Prenumerata magazynu rolniczego Agro Profil dostępna w okresach: kwartalnym, półrocznym, rocznym lub dwuletnim. W zależności od wybranego okresu, prenumerator ma możliwość otrzymania BEZPŁATNIE przy prenumeracie:

  • kwartalnej – Dokumentację Ochrony Upraw i Nawożenia Azotem tzw. zeszyt ewidencji zabiegów ochrony roślin;
  • półrocznej – Dokumentację Ochrony Upraw i Nawożenia Azotem oraz jedną z naszych publikacji specjalnych do wyboru spośród: Kukurydza, Poradnik suszowy, Rzepak, Słonecznik, Uprawa kukurydzy, Uprawa uproszczona, Użytki zielone, Zboża;
  • rocznej – aktualny Program Ochrony Roślin Rolniczych, Dokumentację Ochrony Upraw i Nawożenia Azotem oraz jedną z naszych publikacji specjalnych do wyboru spośród wyżej wymienionych lub jeden z naszych atlasów: Kukurydza, Rzepak, Zboża;
  • dwuletniej – Program Ochrony Roślin Rolniczych, Dokumentację Ochrony Upraw i Nawożenia Azotem oraz jedną/dwie z naszych publikacji specjalnych do wyboru lub jeden/dwa z naszych atlasów.

Koszty wysyłki kolejnych numerów miesięcznika pokrywa Wydawca.

Czytaj dalej