W dniu 15 stycznia br. w Warszawie firma Bayer zorganizowała spotkanie, na którym zaprezentowała nowe produkty na rzecz innowacyjnego i zrównoważonego rolnictwa.  Spotkanie otworzył Joerg Rehbein, Prezes Działu Crop Science Europa Środkowa, który szczególną uwagę zwrócił na obecne problemy przed jakimi stoi rolnictwo, takimi jak rosnąca populacja, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na produkty żywnościowe, a także ekstremalne warunki pogodowe jakich coraz częściej doświadczamy. Jak podkreślał Joerg Rehbein, firma Bayer stawia sobie za cel kształtowanie rolnictwa z korzyścią dla rolników, konsumentów i naszej planety.

 

Co nowego?

Firma swoje portfolio wzbogaciła o herbicyd Huzar Activ Plus (jodosulfuron metylosodowy 10 g/l + tienkarbazon metylowy 7,5 g/l + 2,4 D 300 g/l) dedykowany ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego praz żyta przed chwastami jedno- i dwuliściennymi. Do ochrony ziemniaka, słonecznika oraz warzyw dedykowany jest preparat Bandur zawierający 600 g/l aklonifenu, jedynej znanej substancji czynnej pełniącej rolę dwóch substancji,  a mianowicie hamującej enzymy odpowiedzialne za syntezę chlorofilu oraz syntezę karotenoidów. Przeciwko rizoktoniozie, a także w celu ograniczenia wystąpienia parcha srebrzystego oraz grzybów z rodzaju Fusarium i Phoma  w uprawie ziemniaka zaprezentowano preparat Emesto Silver 118 FS zawierający 100 g/l penflufenu oraz 18 g/l protiokonazolu. Z kolei Conviso Smart to innowacyjny, uzupełniający się system w odchwaszczaniu buraka cukrowego. Polega on na wysiewie nasion hybrydowych odmian Conviso Smart wyhodowanych przez firmę KWS oraz odchwaszczaniu plantacji herbicydem Conviso One firmy Bayer. Herbicyd ten jest bezpieczny dla roślin buraka cukrowego odmian Conviso Smart, a jednocześnie cechuje go szerokie spektrum działania w zwalczaniu chwastów jedno- i dwuliściennych. Na spotkaniu zaprezentowano również najnowszą odmianę kukurydzy typu dent DKC 3787 (FAO 270), którą w 2019 roku na rynek wprowadza marka Dekalb. Odmiana łączy w sobie wysoki poziom plonowania na ziarno, porównywalny z poziomem plonowania odmian najpóźniejszych przy jednocześnie relatywnie niskiej wilgotności ziarna.

Jest Rolnik, Jest Żywność

Ponadto firma Bayer uruchomiła kampanię „Jest Rolnik, Jest Żywność” która ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważnym zawodem jest zawód rolnika. | Jagoda Strzelińska

 

Fot. 1 Dlaczego stosowanie Huzar Activ Plus jest skuteczne omówił Dariusz Szymański.

Fot. 2 Działanie preparatu Bandur scharakteryzował Radosław Suchorzewski.

Fot. 3 Innowacyjny system Conviso Smart przybliżyła Dorota Muszyńska.