Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka poinformowała dzisiaj w komunikacie, że od 6 kwietnia zostanie wznowiona usługa próbnego doju. Jednak w obecnej sytuacji wykonanie próbnego doju będzie uzależnione od decyzji rolnika.

Federacja informuje, że próbne doje wznawia ze względu na sygnały od rolników, którzy obawiają się konsekwencji braku bieżącej wiedzy na temat stanu utrzymywanych. Próbne doje będą jednak dokonywane tylko i wyłącznie po wcześniejszych konsultacjach z rolnikiem. Jeśli rolnik wyrazi zgodę, Federacja będzie miała możliwość wyznaczenia dogodnego terminu i wizyty pracownika.

W komunikacie czytamy również, że próbne doje będą przeprowadzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a wszyscy jej pracownicy odwiedzający rolników będą wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej oraz przeszkoleni nt. zasad postępowania w okresie zwiększonego zachorowania na COVID-19.

Poniżej publikujemy całą treść komunikatu:

 

Koronawirus: problemy w branży mleczarskiej