W związku z sygnałami od rolników w sprawie niewystarczającej kwoty środków na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Wielkopolska Izba Rolnicza, a następnie Krajowa Rada Izb Rolniczych, podjęły interwencję w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczególny niepokój budziło obcięcie tegorocznych planów budżetowych na dopłaty o kwotę 150 milionów złotych. Ministerstwo udzieliło odpowiedzi.

150 milionów mniej?  

WIR w swoim komunikacie sygnalizował min, że:
„W 2019 r. w ustawie budżetowej na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano 650 mln zł, a w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. na dopłaty do ubezpieczeń przeznaczono łącznie 500 mln zł, czyli o 150 mln zł mniej. W skutek takich działań w tym roku pula na dopłaty do ubezpieczeń została wyczerpana i wielu rolników chcących ubezpieczyć swoje uprawy i zwierzęta pozostała bez wsparcia. Dla wielu rolników takie działania są niezrozumiałe. Z jednej strony Ministerstwo Rolnictwa nakłania do zwiększania ubezpieczeń upraw i zwierząt, a z drugiej strony obcina dopłaty do ubezpieczeń.

Ocena Ministerstwa Rolnictwa

W odpowiedzi udzielonej 12 maja 2020 r., MRIRW poinformowało, że w zawartych umowach z zakładami ubezpieczeń w sprawie stosowania w 2020 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich określona została łączna kwota dopłat w wysokości 349 mln. zł. Obecnie, w ramach tej kwoty zakłady ubezpieczeń zawierają umowy z producentami rolnymi, którzy samodzielnie dokonują wyboru ubezpieczanego ryzyka. Natomiast nierozdysponowana kwota 1 mln zł (z zaplanowanych na 2020 rok w ustawie budżetowej 350 mln zł), stanowi jak zapewnia MRiRW, na mocy przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zabezpieczenie na częściową refundację zakładom ubezpieczeń wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia strat spowodowanych przez suszę.

 

150 mln. z gospodarowania mieniem

Ministerstwo poinformowało również, że w roku bieżącym, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, możliwe jest uruchomienie dodatkowej kwoty 150 mln zł na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W tym przypadku pieniądze pochodzić będą ze środków z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: MRiRW, KRIR, WIR
Foto: Pixabay