ARiMR ogłosiła listy rankingowe ubiegających się o dofinansowania na modernizację – sprawdź jaką pozycję zajmujesz w rankingu

 • dodano: 19.06.2018
 • przez: Adam Wachowski

Niestety mamy smutną wiadomość – pewne jest ,że dla blisko połowy ubiegających się o dofinansowanie inwestycji nie dostanie pomocy. ARiMR opublikowała listy rankingowe dla każdego z województw i według tej kolejności będą przyznawane środki. Nabór przeprowadzono w terminie od 19.02.2018 r. do 20.03.2018 r.

Dofinansowanie można było uzyskać na racjonalizację technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1371, z późn. zm.).

Aktualne listy kolejności przysługiwania pomocy:

 1. dolnośląskie otwórz
 2. kujawsko-pomorskie otwórz
 3. lubelskie otwórz
 4. lubuskie otwórz
 5. łódzkie otwórz
 6. małopolskie otwórz
 7. mazowieckie otwórz
 8. opolskie otwórz
 9. podkarpackie otwórz
 10. podlaskie otwórz
 11. pomorskie otwórz
 12. śląskie otwórz
 13. świętokrzyskie otwórz
 14. warmińsko-mazurskie otwórz
 15. wielkopolskie otwórz
 16. zachodniopomorskie otwórz

Lista rankingowa wg. zapewnień ARiMR ma być aktualizowana co 20 dni.

 

Podobne artykuły rolnicze

W bieżącymnumerze 12/2018
 • Ścinka drzew po nowemu
 • Nowe odmiany kukurydzy
 • Zakładanie użytków zielonych
 • Centrum dowodzenia w ciągniku i kombajnie
 • Z mechaniczną kurtyną
 • Pofermenty w pole
 • Precyzyjne wapnowanie
 • Ciągniki autonomiczne
 • Potas też wiosną
 • Dalszy wzrost obrotów
Agro Profil magazyn rolniczy nr 12/2018

MAGAZYN ROLNICZY AGRO PROFIL © 2018

Przeczytaj poprzedni wpis:
Dobra wiadomość dla posiadaczy telefonów z jabłkiem w logo

Zamknij