Liść flagowy musi być zdrowy

 • dodano: 20.12.2017
 • przez: Agro Profil

W kształtowaniu plonu zbóż można znaleźć wiele ograniczeń w postaci przebiegu warunków pogodowych, załamania odporności odmiany, braku odpowiednich makro- i mikroelementów do odżywiania itp. Jednak ważnym ograniczeniem plonowania są szeroko rozumiane agrofagi, w tym organizmy powodujące choroby, a na szczególną uwagę zasługują tutaj grzyby powodujące choroby liści zbóż. | prof. dr hab. Marek Korbas, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka, IOR–PIB, Poznań

Niebezpieczeństwo strat powodowanych przez choroby, które w zbożach występują wtedy, gdy następuje grubienie pochwy liściowej liścia flagowego, gdyż następuje rozwój kłosa w pochwie, a na samym końcu w tej fazie rozwojowej widoczne są pierwsze ości kłosa. Jest to faza BBCH 49.
Zadbaj o „płuca” rośliny
W fazie grubienia pochwy liściowej wykonuje się zabieg T-2. Zabieg ten daje roślinom chronionym możliwość pełnego, dobrego wzrostu, ponieważ wpływa na intensywność fotosyntezy dzięki temu, że chroni przed utratą powierzchni asymilacyjnej trzech ważnych górnych liści F (liść flagowy), F1 (liść podflagowy) i F-2 (liść popodflagowy). Gdy te liście lub jeden z nich atakowane są przez grzyby, zabieg z użyciem fungicydu w T-2 może działać leczniczo, co pomaga uratować powierzchnię zieloną tej ważnej części zbóż. W czasie kiedy zaleca się wykonanie zabiegu w celu ochrony górnych liści, występuje niebezpieczeństwo ich porażenia przez grzyby, które powodują tak groźne choroby, jak np.: rdza brunatna i żółta, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew (której objawy widoczne są na blaszkach liściowych).
Choroby te występują głównie w uprawie pszenicy, ale też wiele z nich dotyczy innych gatunków zbóż ozimych. Gdy chroni się w terminie T-2 żyto, jęczmień, pszenżyto, zapobiega się obecności rynchosporiozy zbóż, plamistości siatkowej jęczmienia, rdzy jęczmienia. Znaczenie gospodarcze tych chorób jest średnie lub duże. W życie zabieg T-2 chroni liście oraz pochwę liściową, która w wypadku tego gatunku odgrywa dużą rolę w asymilacji produktów, które trafiają do kłosa. Wydaje się, że zabieg ten w intensywnej uprawie decyduje o tym, jaki plon ostatecznie uzyska się z chronionej plantacji. Przy podjęciu decyzji o wykonaniu T-2 należy kierować się zasadami obowiązującymi w integrowanej ochronie.

Cały artykuł ukazał się w magazynie Agro Profil nr 3/2017

W bieżącymnumerze 1/2018

 • Temat numeru: Jak działają fungicydy?
 • nowości w hodowli, czyli odmiany „low input”
 • wiosenne nawożenie rzepaku
 • sposób na ustalenie właściwej dawki azotu w zbożach
 • na co zwrócić uwagę wykonując opryski?
 • ekologia silników ciągnikowych
 • cała prawda o skrzyniach CVX
 • doświadczenia polowe Väderstad
 • akumulator zimą wymaga dbałości
 • dociążenie ciągnika receptą na nadmierny poślizg
 • gąsienice nie tylko na trudny sezon
 • przegląd pilarek łańcuchowych
Agro Profil magazyn rolniczy nr 1/2018