prof. dr hab. Jerzy Szukała

Specjalista z zakresu nasiennictwa rolniczego na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.